Trenger du hjelp til grunnarbeid?

Vi utfører alt av grunnarbeid; Graving, drenering, grøfting, planering o.l. Vi holder til i Elverum i Hedmark.

Vi hjelper deg med graving

Trenger du hjelp til opparbeiding av tomter, veibygging eller vann og avløpsanlegg? Vi utfører gravetjenester, herunder for eksempel planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har nødvendig kunnskap og maskiner til å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte, og innehar for eksempel sentral godkjenning for ansvarsrett.

Planering og massetransport

Vi arbeider med planering av tomter for bolighus, hytter, garasjer, og oppstillingsplasser. Vi tar også på oss oppdrag innen massetransport og vi har et mobilt sorteringsverk for å bearbeide masse.

Ønsker du å få utført drenering?

Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet.

Vi har lang erfaring med graving og utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring, slik som vi har.

Auden Senderud har mange års erfaring med å utføre gode dreneringsjobber – og vi er langt i fra ferdig enda! Så hvis du så mye som mistenker at det kan være mugg på kjellerveggen din, så vil vi gjerne hjelpe deg med å fjerne det potensielt store problemet. Føre var-prinsippet er viktig, og derfor kan det lønne seg å ta kontakt med oss så fort som mulig om du ser tegn til mugg.

Fortell oss om ditt oppdrag